Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune kartlegger leverandørkjeden på elbiler

Produksjon av batterier kan innebære svært høy risiko for brudd på menneskerettigheter I kartleggingen får kommunen innhentet viktig informasjon om en kompleks leverandørkjede.

Bergen kommune stiller krav i anskaffelser om etterlevelse av ILOs kjernekonvensjoner og vil gjennomføre en kartlegging av leverandørkjedene på batteriene på noen av våre elbiler med løpende leasingavtale levert av DNB ASA.

Bergen kommune har tildelt kontrakt til BDO AS for gjennomføring av kartleggingen. BDO vil benytte et elektronisk system som heter Factlines og det vil sendes ut spørringer til DNB og etter hvert til deres underleverandører i leverandørkjeden.

Formålet med kartleggingen er å finne ut hvor komponenter og råvarer til bilenes batterier produseres, slik at vi deretter kan gjennomføre en kunnskapsbasert risikovurdering når det gjelder eventuelle brudd på ILOs kjernekonvensjoner. Målet med kartleggingen er å komme ned til råvareledd på bilenes batteripakker, da det trolig er på råvarenivå at risikoen for brudd på ILOs kjernekonvensjoner er størst. Særlig koboltutvinning i Kongo har blitt beskrevet som svært problematisk med tanke på barnearbeid, helse, miljø og sikkerhetsutfordringer mv.

Konsulentene skal kartlegge leverandørkjedene til batteriene på følgende fire elbiler:

  • Nissan Leaf
  • Mitsubishi i-MIEV
  • Huyndai Ionic
  • Renault Zoe

Konsulentene skal som et minimum innhente navn, adresse og kontaktinformasjon til produksjonsstedet, samt informasjon om hvilke komponenter/råvarer som produseres hvor. Målet med kartleggingen er å finne råvareledd, særlig kobolt, litium og nikkel.

Batterier inneholder et stort antall forskjellige mineraler og kjemiske komponenter. Leverandørkjeden er kompleks og med en kartlegging håper man å stimulere til økt åpenhet i bransjen.

Bergen kommune har involvert flere offentlige oppdragsgivere i arbeidet og vil dele resultatene med dem, herunder Oslo kommune, Universitetet i Bergen og VY.