Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har inngått nye rammeavtaler om medisinsk inventar

Det er inngått rammeavtaler med Invacare AS og Norengros K. J. Brusdal AS om henholdsvis senger, nattbord og madrasser og personløftere og takeheiser (Invacare) og hygieneutstyr m.m. (Norengros)

Innkjøp konsern har arbeidet med å få på plass nye rammeavtaler om medisinsk inventar da eksisterende rammeavtaler utløper 20.9.2019. Det er nå inngått avtaler med Invacare og Norengros:

Rammeavtale om senger m/tilbehør, nattbord, madrasser m/tilbehør og dyner og puter: Invacare AS

Rammeavtale om personløftere m/tilbehør og takheiser: Invacare AS

Rammeavtale om hygieneutstyr, manuell transportstol m/tilbehør, rullator, personvekt, oppbevaring av medisin, forflytningshjelpemiddel m.m: Norengros K. J. Brusdal AS

Montering og nødvendig opplæring i bruk av produktene er en del av avtalen, i den grad det er behov. Vedlikehold/service er ikke en del av rammeavtalen, men retting av feil og mangler i en reklamasjon vil selvsagt være leverandørs ansvar. Levering og opplæring skal være inkludert i prisene. For delleveranse 2 gjelder at for prosjektkjøp over 150 000 kr kan det gjennomføres egne konkurranser. Montering av takskinner og løftemotor vil alltid kunne gjennomføres som del av en entreprise ved bygging av nye sykehjem eller ombygging av eksisterende sykehjem.

Leveringstiden i alle tre rammeavtaler er 14 kalenderdager for suppleringskjøp. Med suppleringskjøp menes inntil 10 stk. av et produkt, for eksempel 10 transportstoler. For større bestillinger i forbindelse med ombygginger eller nye sykehjem avtales nærmere leveringstidspunkt på bestillingstidspunktet.

Kontaktperson ved Innkjøp i Bergen kommune er undertegnede, tlf: 970 83 672, nina.klepsvik@bergen.kommune.no . Leverandørenes kontaktperson er:

Invacare AS:

Produkthenvendelser, opplæring og veiledning
Trond Langeland, tlf: 907 40 097, e-post: tlangela@invacare.com

Service og reparasjoner
Jarle Øvrebø, tlf: 966 26 651, e-post: jovrebo@invacare.com

Faktura og ordrespørsmål
Tor Sommervold, tlf: 22 57 95 00, e-post: tsommerv@invacare.com

Administrative spørsmål/andre henvendelser
Rune Sandbakk, tlf: 909 38 220, e-post: rsandbak@invacare.com

Invacare hjelper gjerne til med råd og veiledning både for å velge rett produkt, og for å sikre rett og effektiv bruk av de hjelpemidler dere allerede har.

Norengros K. J. Brusdal AS:

Produkthenvendelser, opplæring og veiledning
Siw Olset, tlf: 934 14 572, e-post: siw.olset@norengros.no

Andre henvendelser
Borghild Marie Skadal Midttun, tlf: 941 89 122,
e-post: Borghild.Marie.Skadal.Midttun@norengros.no

Norengros stiller med råd og veiledning når nye produkter skal kjøpes inn og bruken av disse, men holder gjerne også kurs i ulike tema som naturlig er knyttet til rammeavtale.

Oppstår det behov for nye produkter på avtalen, bes det om at dere gir beskjed til Innkjøp konsern om dette. Innkjøp konsern vil da foreta en vurdering, der vi også involverer fagpersoner, om vi skal ta dette produktet inn på avtalen. Vi vil gjerne også bli kontaktet dersom det er annet ved avtaleforholdet som dere ønsker å gi en tilbakemelding om.