Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har tatt i bruk dynamisk innkjøpsordning

I slutten av 2011 gjennomførte Innkjøpsseksjonen en konkurranse for kjøp av møbler over 100 000 ved hjelp prosedyren dynamisk innkjøpsordning. (DPS = Dynamic Purchasing System)

Dynamisk innkjøpsordning er en konkurranseform hvor anskaffelsesprosessen kun skal foregå med elektroniske midler. Varigheten er vanligvis 4 år.

Slik fungerer ordningen:

1. Oppdragsgiver kunngjør opprettelsen av ordningen og bruker prosedyren for åpen anbudskonkurranse.

2. Interesserte leverandører leverer veiledende tilbud som angir om de kan levere de forespurte varene eller tjenestene. Oppdragsgiver må slippe alle kvalifiserte leverandører inn i systemet, og må også slippe inn nye leverandører kontinuerlig.

3. Oppdragsgiver må kunngjøre før hver kontraktsinngåelse, for å gi alle interesserte leverandører som ikke er registrert i ordningen muligheten til å bli registrert før kontrakten inngås. Oppdragsgiveren inviterer så alle leverandører som er registrert i systemet til å gi tilbud.

Innkjøpsordningen skal dekke følgende produktgrupper:

  • Kontormøbler
  • Institusjonsmøbler
  • Skolemøbler
  • Barnehagemøbler

En dynamisk innkjøpsordning er en fullelektronisk innkjøpsprosess som skal være åpen for alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene. Ved oppstart av ordningen (EØS 017-2011) ble 11 leverandører kvalifisert.

Det er også mulig for leverandører å bli kvalifisert etter at innkjøpsordningen har trådt i kraft. Dette gjelder i hele varighetsperioden (inntil 4 år) til innkjøpsordningen, men samtlige leverandører må oppfylle kvalifikasjonskrav og levere et veiledende tilbud.

Hver enkelt konkurranse vil bli lyst ut som en veiledende kunngjøring. Leverandører som ikke er en del av innkjøpsordningen, har da en frist på 15 dager på å komme med et veiledende tilbud, og dermed bli tatt inn i ordningen - før den endelige kunngjøringen lyses ut.

Alle konkurranser på spesifikke leveranser skjer gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell og alle kvalifiserte leverandører har mulighet til å gi tilbud. Tilbudsfrist fastsettes av oppdragsgiver i hvert enkelt tilfelle.