Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Anskaffelsesstrategi 2017-2020

Innkjøpsseksjonen utarbeiderrutiner og prosedyrer basert på Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter, og vedtak gjort av byråd og bystyre.

Vedtatt anskaffelsesstrategi 2017-2020

Bergen bystyret har under sak 150-17 vedtatt ny anskaffelsesstrategi for kommunen. Strategien som har seks sentrale mål er bestemmende for alle kommunens anskaffelser, uavhengig av fagområdet.