Gå tilbake til:
Du er her:

Anskaffelsesstrategi 2017-2020

Innkjøpsseksjonen utarbeiderrutiner og prosedyrer basert på Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter, og vedtak gjort av byråd og bystyre.

På vegne av kommunen inngår vi rammeavtaler for varer og tjenester innen et bredt spekter. Vi gir råd og bistår kommunens avdelinger og etater i deres anskaffelser.

Bergen kommune v/ Innkjøpsseksjonen har samarbeidsavtaler med omegnskommuner og statlige virksomheter i regionen.

Innkjøpsseksjonen arrangerer jevnlig kurs og kompetanseutviklende tiltak for ledere og innkjøpere i kommunen og for våre samarbeidspartnere.

.