Gå tilbake til:
Du er her:

Brukerundersøkelsen 2019

Det er tid for årets brukerundersøkelse. Dere vil i løpet av uken motta en epost med invitasjon til å svare på en del spørsmål om skolen og SFO.

Skolen trenger deres innspill for å kunne utvikle oss videre, og vi håper at mange av dere benytter anledningen til å svare på undersøkelsen. Det er Rambøll som har ansvar for den tekniske gjennomføringen. Epost går ut til én foresatt pr barn.

Alle foresatte som er registrert med epostadresse og/eller mobilnummer vil i løpet av onsdag 13. februar motta et elektronisk spørreskjema som kan besvares på språkene norsk, engelsk, polsk, somali, russisk og arabisk. Har du flere barn, må du svare for hvert av dem.

Har du ikke fått eposten?
Hvis dere er to foresatte, kanskje den andre har fått den?
Husk å sjekke alle epostmapper, i tilfelle eposten har havnet i spamfilteret.

Hvis du ikke har tilgang til epost, vil skolen hjelpe deg slik at du får svart gjennom et eget brev med påloggingsinformasjon. Dette brevet vil bli sendt hjem i løpet av uke 7 eller 8. Det vil også gå ut en SMS med lenke til spørreskjemaet, hvis du ikke har svart innen 15.februar. 

Har du slettet lenken med spørreskjema? Da kan du gå inn på artikkelen på Bergen kommune og taste inn ditt mobilnummer. Hvis ditt mobilnummer er registrert, vil du få tilsendt ny kode på SMS. Formålet med brukerundersøkelsene er å få tilbakemelding fra foresatte om deres opplevelser og erfaringer med skolen og SFO.

Dere vil få spørsmål om lesing, skriving, regning og realfag, digital kompetanse, sosial kompetanse, læringsmiljø og mobbing, fysisk aktivitet, kunst og kulturfag, kommunikasjon med skolen og samarbeid mellom hjem og skole. Har du barn i SFO vil du få spørsmål om innhold, trivsel og rammene for SFO.

Har du spørsmål til undersøkelsen, eller ikke mottatt undersøkelsen – ta kontakt direkte med Rambøll Management Consulting på e-post, skjemasupport@ramboll.com eller telefon 40 90 33 00.

Lenke til artikkel på Bergen kommunes nettside:  https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/brukerundersokelser-for-barnehager-og-skolersfo