Gå tilbake til:
Du er her:

Kort informasjon om ny smittevernveileder og skoleskyss

Onsdag 27.mai varslet regjeringen at det vil komme en ny smittevernveileder fredag 29. mai som vil lette på restriksjonene i barnehager og skoler.

I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Kunnskapsministeren sier at lettelsene blir gjeldende allerede fra 2. juni.

Kaland skole har allerede et fulltidstilbud for alle elevene, så her blir det ingen endringer med tanke på organisering. Vi fortsetter med dagens ordning med to sett med friminutt for å utnytte uteområdene på en best mulig måte og fortsetter videre med forsterket renhold av skolen, i tillegg til god håndhygiene for alle elever og ansatte.

Det er god kapasitet på bussene til og fra skolen hver dag. Tide har satt inn ekstra busser og dette vil fortsette frem til skoleslutt. Det er flere elever som sykler til skolen enn vanlig og dette er et veldig bra helsetiltak. Sykkelparkeringen er nærmest full og stemningen er veldig bra når elevene kommer til skolen hver morgen. Det har dessverre vært noen små uhell med enkelte av syklistene på vei til skolen de to siste ukene. Sykkel- og gangveien er smal i enkelte partier og mange syklister med høy fart øker risikoen for uhell. Vi ber alle ta en ny vurdering av hvilken transport dere ønsker for deres barn.

Riktig god pinse til alle sammen!