Gå tilbake til:
Du er her:

Leirskole for 6.trinn er avlyst

Elevene på 6.trinn skulle etter planen reist på leirskole til Hålandsdalen i uke 17. Leirskoleoppholdet er dessverre avlyst.

Alle leirskoleopphold frem til sommerferien avlyses. Dette gjelder både i Hålandsdalen, og for de få skolene som har avtale om leirskoleopphold hos andre leirskoler.

Når leirskoleopphold ikke lar seg gjennomføre pga. smittefare, vil dette ses på som en «force majeure» - en ytre, uforutsett hendelse som gjør det umulig eller uforsvarlig å oppfylle en forpliktelse. Det betyr at elevene ikke vil ha rett til å få nytt leirskoleopphold senere.