Gå tilbake til:
Du er her:

Leirskole for 7.trinn i uke 14

Tirsdag 6.april reiser 7.trinn til Hålandsdalen og et etterlengtet leirskoleopphold. Avreise er fra Kaland skole ca 08.00. Bussen står på parkeringsplassen på nedsiden av idrettshallen.

Leirskoleoppholdet skulle i utgangspunktet vært gjennomført mens elevene gikk på 6.trinn, men den gang ble skolene rammet av nedstenging grunnet korona. 

Elever og lærere på 7.trinn gleder seg til en annerledes uke der de ansatte på leirskolen med sin faglige dyktighet, blide væremåte og ikke minst evne til å lede og organisere i all slags vær i ulike situasjoner skal bidra til at elevene opplever "læring for livet".

Leirskole er en del av det offentlige skoletilbudet til elevene i grunnskolen. Alle kommuner er forpliktet til å gi elevene et leirskoletilbud med en varighet på minst tre netter.  Jf. udir sin veileder om smittevern for 1-7. trinn, kan leirskole gjennomføres på gult nivå. Bergen kommune sender sine elever til kommunes egen leirskole i Hålandsdalen. Leirskolen følger de nasjonale veiledere og anbefalinger samt kommunale føringene for smittevern som er bestemt for leirskole.

Les gjerne mer på Hålandsdalen sine hjemmesider:  https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/halandsdalen-leirskole