Gå tilbake til:
Du er her:

Påvist Covid-19 i tilknytning til 2. og 3. trinn

Det er påvist smitte av Covid-19 i tilknytning til 2. og 3. trinn på Kaland skole. Nærkontakter er varslet og satt i karantene.

Oppdatert 31.03.2021

Det har vært litt uklarheter ang dato for karantene som først ble meldt ut. Riktig dato skal være 02.04.2021. I etterkant har det kommet et nytt tilfelle tilknyttet 3.trinn som har utvidet karantenetiden for mange av de involverte. Utvidelsen gjelder elever og ansatte tilknyttet 3.trinn. 

Vi vilpresisere at alle må forholde seg til informasjon gitt av smittevernkontoret. Det er de som leder arbeidet med smittesporing og følgelig ansvaret for alt som skjer videre i saken.  Skolen har bidratt med oversikt over nærkontakter, kontaktinformasjon og første informasjon ut til foresatte. Grunnet stor pågang tar det lengre tid enn ønskelig for smittevernkontoret å kontakte alle involverte, men de bekrefter at alle skal få telefon eller melding. Smittevernkontoret understreker at de har kontroll på smittespredningen på dette utbruddet.

Tusen takk til alle for tålmodighet i en krevende situasjon. 

Mvh
Rune Kristiansen
Rektor
Kaland skole

 

Opprinnelig melding:

Følgende melding fra smittevernskontoret gjelder for de som har fått beskjed om å gå i karantene (elever og ansatte tilknyttet 2. og 3. trinn):

Smittesporingsteamet har fått informasjon om at ditt barn har vært i nærkontakt med en person med påvist Covid-19 den 24.03.21. På bakgrunn av dette er barnet satt i karantene til og med: 03.04.21 (10 døgn etter siste kontakt med den smittede).

 Vi ber deg sette deg inn i retningslinjer for karantene: https://bit.ly/3lr3xWW 

Som nærkontakt bør barnet teste seg snarest mulig, og deretter ta ny test tidligst 7 døgn inn i karantenen (31.03.21 etter kl. 1400). Husstandsmedlemmer anbefales ventekarantene frem til barnet får svar på første test. 

Ved symptomer, isoler barnet og bestill time til testing raskest mulig: https://bit.ly/3joI7YU

 Har barnet behov for medisinsk hjelp/rådgivning, vennligst kontakt fastlegen.

 Vennlig hilsen

Smittesporingsteamet i Bergen kommune

Tlf. 53005505