Gå tilbake til:
Du er her:

Reåpning av skolen for 5.-7.trinn

I løpet av uke 20 vil alle elevene være tilbake på Kaland skole. 5. og 6. trinn har oppstart torsdag 14.mai. Småtrinnet startet allerede i uke 18 mens 7.trinn hadde oppstart tirsdag 12.mai.

Vi er glade for at vi kan åpne skolen for alle elevene og bidra til å normalisere situasjonen. Det er fremdeles noen få elever som skal ha hjemmeskole, men de aller fleste er tilbake på skolen.

Vi har beholdt de vanlige åpningstidene til skolen med et lite unntak. 7.trinn slutter klokken 13.50 hver onsdag frem til sommeren. Det betyr at skolestart for alle elevene er 08.20 hver dag.

Vi har gjort mange tiltak på skolen for at det skal være trygt for både store og små. Vi har økt renhold på hele bygger med vask to ganger for dagen, alle toaletter vaskes hyppig og flater som berøres blir spritet regelmessig. Alle er nøye med håndvask og det er rutiner for håndvask når elevene kommer om morgenen, etter friminutt og før spising. Elevene holder avstand til hverandre både når de er i klasserommet og når de har friminutt, selv om det er utfordrende å holde avstand når man aller helst har lyst til å leke sammen. Vi har nye tider for friminutt, slik at halvparten av elevene er ute om gangen, vi har tatt i bruk flere rom til klasserom slik at elevene har bedre plass. Eleven stiller opp utenfor klasserommene og vi går trinnvis inn til undervisning for å unngå trengsel.

Kaland skole har store uteområder og tilstrekkelig med arealer inne. Dette gjør at vi har kapasitet til å åpne skolen for alle elevene.

Oversikt over friminutt:

1. + 3. + 6.trinn

  • 09.15-09.30
  • 10.40-11.20
  • 12.30-12.40

 

2. + 4. + 5. + 7.trinn

  • 09.30-09.45
  • 11.20-12.00
  • 12.40-12.50

De ulike trinnene er tildelt ulike områder på skoleplassen slik at gruppene ikke skal blande seg.

Alle er oppfordret til å finne alternative måter å komme seg til og fra skolen. Tide kjører skoleruter og rutebuss, men har begrenset kapasitet og ønsker at færrest mulig tar buss. Vi oppfordrer elevene til å gå eller sykle og ser at det er mange som gjør det. Vi har også mange som blir kjørt til skolen i bil og minner om at alle må ta hensyn når de leverer og henter i rundkjøringen. Se dere godt for og forsøk å stoppe/parkere slik at bussene ikke blir hindret.

Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet inneholder informasjonen som vi benytter når vi tilrettelegger for trygge dager på Kaland skole;  https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/

Under vil dere også finne informasjon til foresatte med barn eller husstandsmedlemmer i risikogruppe fra Etat for skole, informasjon fra smittevernoverlege og en orientering om hjemmeskole (dersom det skulle være aktuelt).