Gå tilbake til:
Du er her:

Reåpning av skolen mandag 27.april

Vi gleder oss til skolen åpner igjen mandag 27.april. I første omgang er det 1.-4.trinn som starter på skolen, mens 5.-7.trinn fortsetter med hjemmeskole en stund til.

Vi har gjort mange forberedelser for at alle skal oppleve en trygg skolehverdag. Elevene er delt inn i grupper som har faste rammer og voksne rundt seg. I begynnelsen kommer det til å bli et betydelig fokus på smittevern, rutiner for håndvask og innkjøring i en ny skolehverdag. De viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask. Alle ansatte og elever må vaske hender når de kommer på skole/SFO, før og etter måltid, etter toalettbesøk, når de går inn og ut av skolebygningen.

Elever og ansatte som har luftveisplager, eller er syke skal ikke være i skole/SFO. Ved symptomer skal elevene sendes hjem eller hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de har vært symptomfri et døgn.

Vi kommer også til å fokusere på faglig utvikling, men det er helt nødvendig at grunnleggende trygghet er på plass for alle elevene. Det legges også opp til mye undervisning og aktivitet ute.

Under finner dere flere vedlegg til denne artikkelen som dere bør lese:

Det er videre en anbefaling at færrest mulig av elevene benytter kollektivtransport til og fra skolen. Vi oppfordrer flest mulig av elevene til å gå eller sykle til skolen, eventuelt at foresatte som har anledning kjører elevene. 

Vel møtt alle sammen!