Gå tilbake til:
Du er her:

Skole/SFO holder åpent i påsken

Omsorgstilbudet er åpent også mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken.

Omsorgstilbudet disse dagene blir et rent SFO-tilbud og gjelder kun barn opp til tolv år med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner eller for barn med særlige omsorgsbehov. Det blir ikke jobbet med skolearbeid disse dagene, da det er skolefri.

Alle som ønsker å benytte seg av tilbudet må kontakte skolen slik at vi kan bemanne på en god måte.