Gå tilbake til:
Du er her:

Skolestart for Kaland skole 2020/2021

Første skoledag for elevene i grunnskolen i 2020 er mandag 17. august. Barna starter på skolen det kalenderåret de fyller seks år.

Alle som er folkeregistrerte i Bergen får tilsendt vedtak om skoleplass fra skolen barnet hører til.

Innskriving til 1.trinn

Etter at barnet har mottatt vedtak om skoleplass på 1.trinn på en kommunal skole ønsker vi at foresatt melder inn relevante opplysninger om sitt barn til skolen.

For at opplysningene skal behandles på en sikker og trygg måte ber vi dere om å benytte dette skjemaet

Hvis dere ikke har norsk personnummer (11-siffer), eller er bosatt utenfor Bergen kommune, kan dere ikke logge dere inn. Vi ber dere da kontakte skolen direkte på telefon 53 03 76 00, eller ved oppmøte. 

Dere kan også finne mer informasjon på Bergen kommune sine sider om skolestart.