Gå tilbake til:
Du er her:

Skatteoppgjøret i 2012 (for inntektsåret 2011)

Fra og med 2012 (inntektståret 2011) utvides ordningen med løpende skatteoppgjør. Det skal kjøres flere tidlige skatteoppgjør, og personlig næringsdrivende inkluderes i ordningen. I tillegg til skatteoppgjør i juni og oktober sendes det ut ukentlige oppgjør. I feriemåneden juli blir det ett skatteoppgjør i slutten av måneden. Dette betyr at skattyter får skatteoppgjøret så snart selvangivelsen er ferdig behandlet i perioden juni-oktober.

Første skatteoppgjør sendes ut mandag 25. juni 2012 – tilgodebeløp vil bli utbetalt i løpet av uke 26.

Fra siste uken i juli blir det løpende skatteoppgjør.

Siste oppgjør sendes ut onsdag 17. oktober.

Rentegodtgjørelse
Har du betalt for mye skatt, får du rentegodtgjørelse av det som er for mye innbetalt (tilgodebeløp under kr 100 blir ikke utbetalt). Fra og med avregningen for inntektsåret 2010 er rentene lagt om fra fastrenter til løpende renter.

Dersom det tar lang tid uten at tilgodebeløpet kommer
Har du husket å sjekke om beløpet har kommet inn på bankkontoen din? Det er svært mye som skal sendes ut. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

Skylder du penger til det offentlige? Vær OBS på motregning
Skylder du skatt eller forsinkelsesrenter for andre år, skatt til andre kommuner, har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift, arveavgift, eiendomsskatt eller har andre restanser til stat eller kommune, for eksempel parkeringsgebyr, blir pengene dine holdt igjen til dette er undersøkt. Tilgodebeløpet vil da bli brukt til å betale ned på det du skylder, og du vil få eventuelt resterende tilgodebeløp utbetalt.

Du får en oversikt (disponeringsbrev) som viser hva pengene har gått til, men det kan ta noen uker fra skatteoppgjøret er sendt ut til saken din er ferdig behandlet. Dersom du ikke er enig i det som fremkommer i disponeringsbrevet, må du kontakte den instans som har motregnet deg (NAV, Statens Innkrevingssentral osv.). Kemneren kan ikke svare for hva du er motregnet for.

Tar det enda lenger tid?
Er du sikker på at du har meldt riktig adresse til Folkeregisteret? Har du flyttet innen Norge, må du melde fra til skattekontoret innen åtte dager etter at du flyttet

Har du ikke fått skatteoppgjøret eller utbetalingskortet, kan det ha kommet i retur på grunn av feil adresse. Har du mistanke om dette ring 05556.

Les mer om skatteoppgjøret hos Skatteetaten