Gå tilbake til:
Du er her:

Ny taksering fra nyttår øker eiendomsskatt for næring

4.000 næringseiendommer i Bergen får ny takst for eiendomsskatt fra nyttår. Endringene gjenspeiler 13 års prisstigning siden forrige taksering. De nye takstene blir stående i ti år.

Retningslinjene for taksering som får virkning fra 1. januar 2019 gjelder eiendommer med kommunal takst. Det betyr næringseiendommer og nye boligeiendommer som ennå ikke har fått boligverdi fastsatt av Skatteetaten.

Skattesatsen for eiendomsskatt blir uendret i 2019. Den blir på fem promille for næringseiendommer og 2,6 promille for boliger. Bystyret har vedtatt å øke bunnfradraget for hver boenhet fra 850.000 kroner til 1.000.000 kroner.

LES MER

Gjelder bare kommunal takst

Skattetaksten er grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt. Næringseiendommer og helt nye boliger får skattetaksten fastsatt av kommunen med utgangspunkt i lokale retningslinjer for alminnelig taksering.

I forbindelse med omtakseringen har alle eiere av eiendommer dette angår blitt varslet. I januar får alle som skal betale eiendomsskatt i Bergen tilsendt en skatteseddel som viser hvilken skatt som er utskrevet for eiendommene.

Må gjøres hvert tiende år

Bystyret vedtok i desember 2017 at det skulle gjennomføres en ny alminnelig taksering for eiendommer med kommunal skattetakst. Etter loven skal det gjennomføres slik taksering hvert 10. år.

Sist Bergen gjennomførte en slik taksering var i 2005-2006. Den forrige taksering tok utgangsnivået i markedsnivået for eiendommer som var i 2004. Den eneste justeringen i takstene var en såkalt kontorjustering med en økning på ti prosent i 2017.

Store endringer i takstene

Siden takstene gjenspeiler markedsutviklingen siden 2004, er det store endringer i takstene. Forklaringen på dette er at de nye takstene tar utgangspunkt i markedsverdien for eiendommer i 2017.

Grunnlaget for beregningen av disse verdiene er innhentede verdianalyser for ulike typer næringseiendommer. Det er utarbeidet såkalte sjablongtakster basert på innhentede faktiske verdier i markedet.

De nye takstene gjenspeiler 13 års prisutvikling.  Kommunen har valgt å legge seg i nedre sjikt av prisanalysen når det er fastsatt kvadratmeterpriser for eiendommene.

Kraftig økning

I 2018 er inntekten som Bergen kommune har fra eiendomsskatt på næringsbygg budsjettert til 250,7 millioner kroner.

De nye skattetakstene er anslått til å gi inntekter på 400 millioner kroner i 2019. Det er en økning på 150 millioner kroner eller 60 prosent.

Det nye grunnlaget for eiendomsskatt for eiendommer vil nå stå fast de neste ti årene. Det er altså ti år til neste gang det blir gjort en ny taksering.

Ulik takst etter type bygg og beliggenhet

Takstene blir fastsatt etter areal på tomt og bygningsmasse multiplisert med en kvadratmeterpris. Kvadratmeterprisen vil variere etter type næring og om det bare er snakk om en tomt.

Et kjøpesenter betaler mer enn en eiendom med industribygg. Det er høyere kvadratmeterpris i sentrum enn i Arna. I forbindelse med takseringen er det også gjort en skjønnsmessig vurdering av eiendommene basert på hva takstpersonalet har sett på befaring.