Gå tilbake til:
Du er her:

Valgfag på Kirkevoll skole 2022/2023

Valgfaget ble innført i ungdomsskolen for å gjøre skolehverdagen mer praktisk og variert. Valgfaget utgjør 1,5 timer pr. uke og de fleste valgfagsgruppene har elever fra alle tre trinn i samme gruppe

Alle valgfagene skal ha vurdering med karakter. Dermed er det fastsatt kompetansemål det skal arbeides etter. Det er likevel et fag der elevenes ønsker og innspill har stor betydning for form og innhold i faget.

Elevene kan velge forskjellige valgfag fra år til år, eller fortsette med det samme valgfaget over flere år. Fagets rammer gjør at formen på faget vil være mye likt, men innholdet vil variere fra år til år.

Skoleåret 2022/2023 tilbyr Kirkevoll skole følgende valgfag:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Forskning i praksis
  • Innsats for andre
  • Design og redesign
  • Friluftsliv
  • Programmering