Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldrepulsen

Nyhetsbrev hver uke med aktuelle tema fra skolehverdagen.

Denne uken med artikkel om dysleksi.

Dysleksi er vansker med å lese og skrive som ikke har sammenheng
med barnets evner ellers. Det er viktig å fange opp barn med lese-
og skrivevansker så tidlig som mulig, slik at de kan få god hjelp

 

Videre på internett