Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Kirkevoll skole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av klassekontakter og representanter til FAU. I denne forbindelse er det viktig  at alle foreldre er godt informert om tilitsvalgtes oppgaver og at det legges vekt på kontinuitet i arbeidsutvalget. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlig og inngå i vedtektene for FAU.

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4

  • FAU bør jobbe for et trygt og sikkert læringsmiljø. Trivsel er viktig i barns læring.
  • FAU kan innvolvere seg i vurdering i skolen.
  • FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø.
  • FAU kan jobbe for gode sosiale tiltak for elevene.
  • FAU kan holde kurs for foreldrekontaktene.
  • FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere.
  • FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte.
  • FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Kirkevoll skole bilde
 
null

 

Videre på internett

 

 

Vedlegg