Gå tilbake til:
Du er her:

Sommerhilsen fra rektor

Skoleåret 21/22 er historie.

Mesteparten av dette har som de to foregående årene vært preget av korona- pandemien. Reglene for smittesporing har vært i endring og har i stor grad styrt skoledagen og rammene rundt undervisningen. Vi ser nå at verden åpner opp og skolen driver ikke lenger etter koronaforskriften. Pandemien er ikke over, men jeg ser lyst på å starte et skoleår uten kohorter, håndsprit, gult nivå og utdeling av engangstester. 

Skolen har lært mye i løpet av disse årene og arbeidsmetodene vi har brukt og måten skolen har vært organisert på har gitt skolen ny kompetanse som vi kan ha nytte av.  Flere elever og lærere sier at de har blitt mer komfortable med å bruke digitale hjelpemidler. Dette gir større muligheter til fleksibilitet, variasjon og undervisning som gjennomføres ut ifra nåtidens krav. 

Det er mange som må kunne samarbeide for at Kirkevoll skole skal fungere godt. Neste år er vi 585 elever, 48 lærere og 22 andre ansatte ved skolen, herunder bibliotekar, renholdere, tilsynsvakt, miljøterapeut, merkantile, ledelse, barne- og ungdomsarbeidere og elevassistenter. Dette er Kirkevoll skole i tall og bak tallene trenger vi gode systemer for å få alle disse til å samarbeide godt og yte best mulig tjenester til våre elever. 

 Under skolens kvalitetsoppfølging i april fikk 7 elever fra elevrådet anledning til å analysere elevundersøkelsen i sammen med rektor, øvrig ledelse og utvalgte lærere. Elevene kom med en rekke innspill og synspunkt til hvordan vi kan forbedre undervisningen og miljøet på skolen. Dette tar vi med oss inn i det nye året. Vi får også innspill daglig fra både elever og foresatte som handler om undervisning, trivsel og miljø. Vi er avhengig av slik tilbakemelding for å bygge et godt lag rundt eleven og håper at alle sitter med en best mulig opplevelse av å bli hørt av skolen. Det er gjort en del endringer i organisasjonen foran neste skoleår. Disse endringene skal komme ditt barn/ din ungdom til gode.

Vi følger kommunens anbefalinger til oppstartstidspunkt på 1. skoledag 15. august: 

2., 3., 4. og 8. trinn møter klokken 08.30.

1., 5., 6., 7., 9. og 10. trinn møter klokken 11.30.

Dette blir også publisert på vår hjemmeside. Vi vil også holde dere oppdatert her om eventuelle konsekvenser dersom Kirkevoll blir tatt ut i streik i august.

Jeg vil takke alle elever, lærere, ansatte og foresatte for skoleåret som nå er over. Jeg ser frem til et godt samarbeid i skoleåret 22/23.

 

Henning Ettrup

Rektor Kirkevoll skole