Gå tilbake til:
Du er her:

Varsel av nærkontakter

Skolen har frem til nå hatt ansvaret for å varsle øvrige nærkontakter til elever som er smittet av covid-19.

Skolen har benyttet sms hvor vi har varslet foresatte i de gruppene hvor det har vært smitte. Ordningen for skolene er beskrevet i en prosedyre ved smitte og smitteutbrudd i skole og barnehage, covid-19. Prosedyren er gitt til skolene fra smittevernoverlegen og er revidert idag.  

Ordningen med sms- varsel opphører nå og skolen vil ikke lenger sende ut slike varsel. 

Les mer om dette på kommunens samleside om covid-19 her.