Gå tilbake til:
Du er her:

Viktig informasjon om rødt nivå på Kirkevoll skole

Fra og med mandag 8. februar 2021 er vi på rødt nivå, jf. trafikklysmodellen til FHI. Dette innebærer IKKE at skolene er stengte, men at vi følger gjeldende regler for de ulike trinn på rødt nivå.

Generell informasjon om rødt nivå på henholdsvis barnetrinn og ungdosmtrinn, kan dere lese ved følge linkene:

For Kirkevoll skole gjelder i tillegg følgende:

Ungdomstrinnet (8. – 10. trinn):

 • Alle elevene har skole fra 08.15 – 13.10.
 • Hovedpause, inkl. spising midt på dagen i 35. minutter
 • Undervisningen organiseres i to hovedøkter med faste lærere til stede
 • Klassen = kohort
 • Det blir gitt digital undervisning hjemme (evt. i kohortene på klasserom) i språkfag og valgfag.
 • Svømmeundervisning utgår inntil videre.
 • Kroppsøving gjennomføres som hovedregel som uteundervisning.
 • Det er ikke anledning til å blande kohorter
 • Lærere oppholder seg minst mulig mellom kohorter

Mellomtrinnet (5. – 7. trinn):

 • Alle elevene i 5A, 6A og 7A har skole fra 08.15 – 13.10.
 • Alle elevene i 5B, 6B og 7B har skole fra 08.30 – 13.25.
 • Alle elevene i 5C, 6C og 7C har skole fra 08.40 – 13.35
 • Hovedpause, inkl. spising midt på dagen i 35. minutter
 • Undervisningen organiseres i to hovedøkter med faste lærere til stede
 • Klassen = kohort
 • Det er ikke anledning til å blande kohorter
 • Lærere oppholder seg minst mulig mellom kohorter
 • Kroppsøving gjennomføres som hovedregel som uteundervisning.
 • NB! Elever som benytter skoleskyss, kan komme til vanlig tid og gå til sitt klasserom.
 • Klasse 7C bytter klasserom til musikkrommet
 • Klasse 7B bytter klasserom til K&H-salen

 

Småtrinnet (1. – 4. trinn):

 • Skoledagen starter og slutter til vanlig tid.
 • Barn som ikke skal på morgen-SFO møter utenfor klasserommet mellom kl.8.00- 8.15. Vi oppfordrer dere til å ikke sende/følge barn til skolen før kl.8.00 (med unntak av barn som skal på morgen-SFO).
 • Kontaktlærer vil møte sine elever utenfor klasserommet fra kl.08.00.
 • Foreldre kan følge barna sine til klasserom dersom ikke barnet kan gå opp alene. Foresatte kan ikke gå inn i garderobe eller klasserom.
 • Det er ikke anledning til å blande kohorter
 • Klassen = kohort
 • Lærere oppholder seg minst mulig mellom kohorter
 • Det skal henge minst mulig tøy i garderobene. Byttetøy og eventuelt ekstra utetøy bringes til skolen i en lukket pose. Det er viktig at alle har egnet utetøy til all slags vær. Skolen vil pakke ned vått/skitten tøy i hvite poser i sekken til barnet som de får med seg hjem.
 • Alle må ha med pennal med spisset blyant, viskelær og fargeblyanter. De kan ikke låne av hverandre på rødt nivå.
 • Barna må ha med matpakke og drikkeflaske. Melkeordningen vil bli avviklet inntil videre.
 • Vi anbefaler bruk av matpapir/matpakkepose istedenfor matboks av smittevernhensyn.
 • Beskjeder om fravær eller andre ting, sendes på e-post til kontaktlærer. Meldemapper/meldebok brukes ikke så lenge vi er på rødt nivå

SFO:

 • SFO-tilbudet blir opprettholdt med følgende endringer:
  • Åpner kl. 07.30
  • Stenger kl. 16.30
 • Barn som ikke går SFO, kan hentes på nedsiden av ballbingen. Dere kan sende mail til kontaktlærer med informasjon om barnet skal gå hjem selv eller bli hentet.
 • Matservering på SFO utgår på rødt nivå. Matpenger vil bli fratrukket/refundert på faktura. Elever som skal på SFO MÅ ha ekstra matpakke med.
 • Meldinger som avviker fra faste beskjeder på SFO, sendes til kontaktlærer, evt til SFO sin trinntelefon

Elever som benytter skoleskyss:

 • Elever som kommer om morgenen der det er noe venting før skolen starter, kan gå direkte til sitt klasserom og vente inne.
 • Elever som må vente etter undervisning, får sitte på sitt klasserom til bussen går.
 • For mer informasjon om smitteverntiltak i skoleskyssen, se linken nedenfor
 •  

For spørsmål kan dere ta kontakt med skolen:

 • Tlf. 53 03 56 00