Gå tilbake til:
Du er her:

Streik ved Kjøkkelvik skole

De aller fleste lærerne ved Kjøkkelvik skole er tatt ut i streik fra og med i dag, torsdag 27. mai. All undervisning stanses.

KS og Unio kom ikke til enighet i forhandlingene, og Kjøkkelvik skole er rammet av streik fra og med torsdag 27. mai. Dette innebærer at all undervisning stanses.

Som tidligere nevnt er det tilsynstilbud for elevene på 1. og 2. trinn i tidsrommet 08.30 - 13.00. Dette skjer på småskolen.

SFO er åpen som normalt.

Ledelsen og merkantilt ansatte er på jobb. Ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål.

Vi vil be foreldre og foresatte følge med på Bergen kommunes internettsider www.bergen.kommune.no, skolens hjemmeside og/eller i pressen for å holde seg oppdatert om streiken og eventuelt når den blir avblåst.

Informasjon om streiken på flere språk:

Med hilsen

André van der Heide
Rektor