Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Klimaseksjonen ivaretar det overordnede ansvaret for klima- og miljøarbeidet i Bergen kommune. Hovedoppgavene er blant annet å organisere og koordinere aktiviteter innen klima og miljø, og utarbeide plan for helhetlig politikk på området.

Innbyggerhjelp

Grønn strategi

logo Grønn strategi

Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.

Renere Havn Bergen

Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.