Gå tilbake til:
Du er her:
En rød tråd - fisker med tråd
En rød tråd - fisker med tråd

Barns medvirkning i kunstprosjekt

Vi er godt i gang med årets kunstprosjekt, og vi vektlegger spesielt barnas medvirkning.

I Rammeplanen står det: "Barnehagen skal være bevisst på barnas uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov."

Røde tråder
Røde tråder
 
Røde tråder
Røde tråder
 
Røde tråder
Røde tråder
 
Røde tråder
Røde tråder
 
Fisker med rød tråd
Fisker med rød tråd
 
Røde tråder
Røde tråder
 

I år jobber vi mye med tråder i barnehagen vår. Vi er inspirert av utstillingen "Direction" av Chiharu Shiota på KODE 2. Alle barna har vært på utstillingen og sett alle de røde trådene som omkranser Oselverne midt i rommet. Vi gjør oss kjent med trådens egenskaper, og har kjøpt inn metervis med rød tråd.

På småbarnsavdelingene våre tok de med seg garnnøstene ut på lekeplassen. Her ble det assosiert mye rundt det med tråder, båter, garn o.l. og etter hvert kom temaet fiskegarn, fisker og fisking opp. Dette måtte vi prøve ut! Barna stilte seg opp langs muren vår, barnehagelærer Maria fant fisker fra lekekassene våre, og barna prøvde ut fiskelykken. Jammen ble det napp!

Leken flyttet seg inn på avdelingen etter utetiden, og Maria tok temaet med seg inn i samlingsstunden. Her har vi mye å bygge videre på. Hvem skulle trodd at en rød tråd kunne føre til fisketurer og ny kunnskap om fiskeslag og vestlandskultur?