Gå tilbake til:
Du er her:
Digitale verktøy er endel av metodebruken i dette prosjektet
Digitale verktøy er endel av metodebruken i dette prosjektet
Bilde: Klosteret bhg., avd.Kalmargaten

Identitet - nytt kunstprosjekt i barnehagen

Vi er så smått i gang med årets kunstprosjekt i barnehagen. Arbeidstittelen på prosjektet er "Identitet".

"Hvem er jeg?" Et kjent spørsmål innenfor filosofien, og noe mennesker har undret seg over i alle tider. I barnehagesammenheng er også dette noe vi er vant til å spørre oss og barna; spesielt i tilvenningsperioden av et nytt barnehageår. Vi skal i år utforske sider ved vår identitet, og vil ha fokus på identitet via mangfold, likheter og ulikheter – hvem er jeg og hvem er du? Hva liker jeg og hva liker du – liker vi de samme tingene?

Vi skal også finne ut hvor barna bor, hvem de bor sammen med, hvilken vei de tar for å komme seg til barnehagen - ved hjelp av Google maps - og barna skal ta mange bilder med digitale kamera. 

I år er vi inspirert av forskjellige kunstuttrykk, som portretter, fotografier, maleri med islett av collager i seg m.m. Vi ser på hvordan kunstnere uttrykker forskjellige former for identiteter. 

Vi vil  jobbe med foto – der barna bl.a. skal få lov å ta bilder både av seg selv, de andre barna, og ting de liker/er opptatt av. Vi vil også snakke om identitet i forhold til familie og hjem. Og vi kommer til å ha prosesser der barna får prøve seg frem med ulike metoder (foto, forming, dans, filosofi/undring m.m.).

Å fokusere med kamera er en ferdighet vi må lære
 
Bilde: Klosteret bhg., avd.Kalmargaten

Og som vanlig: Veien blir også litt til mens vi går... så følg med oss videre i løpet av barnehageåret. 

Zanele Muholi, fra Venezia Biennale 2019
 
Bilde: Originalfoto av Zanele Muholi, tatt av Elisabeth Alnes
Collage av Frida Orupabo, Venezia Biennale 2019
 
Bilde: Collage av Frida Orupabo, foto tatt av Elisabeth Alnes
Maleri med collage av Njideka Akunyili Crosby, Venezia Biennale 2019
 
Bilde: Maleri med collage av Njideka Akunyili Crosby, foto av Elisabeth Alnes