Gå tilbake til:
Du er her:

Klosteret barnehage holdes stengt tirsdag 30. og onsdag 31. mars

Klosteret barnehage holdes stengt tirsdag 30. og onsdag 31. mars etter at det er oppdaget fukt på et teknisk rom. Målinger viser soppforekomst i tilstøtende rom.

På grunn av målingene har Bergen kommune besluttet å stenge barnehagen tirsdag 30. og onsdag 31. mars. Det blir gjort for å få oversikt over omfanget og utbedre skadene. Etat for bygg og eiendom er allerede i gang med dette arbeidet.

- Jeg er glad for at dette ble oppdaget, og vi vil gjøre alt vi kan for å få utbedret skadene så fort som mulig, sier kommunaldirektør for skole, barnehage og idrett, Marius Arnason Bøe.

Barnehagen vil få alternative lokaler ved Nordnes oppveksttun de aktuelle dagene i påskeuken. Så fort vi får kartlagt omfanget av soppskadene, vil vi kunne si noe om oppstart tirsdag etter påske. 

Muggsopp kan føre til luktproblemer, skade på innbo og lagrede artikler og kortsiktige helseplager for personer som oppholder seg i nærheten over tid.