Gå tilbake til:
Du er her:
Brukerundersøkelsen 2019
Brukerundersøkelsen 2019
Bilde: Anne-Christin Boge

Resultatene fra brukerundersøkelsen

Foreldre til barn i private og kommunale barnehager har sagt sin mening om ulike forhold ved barnehagetilbudet. Resultatene er nå klar.

Tema for undersøkelsen var: Personalet i barnehagen, lek og læring, språk, relasjon, barnets medvirkning, foreldrenes medvirkning, og danning og inkluderende fellesskap.

Vår barnehage hadde samme svarprosent som i fjor - 64 % - og vi må si oss veldig fornøyde med resultatet av undersøkelsen. Vi vil gå igjennom den på foreldremøtet vårt i mai. Følg vedlagte link for å lese rapporten. 

Rapport fra Brukerundersøkelsen