Gå tilbake til:
Du er her:
Oversiktsbilde over lekeområde ved Klosteret barnehage
Bilde: Klosteret barnehage

Status på arbeidet i Klosteret

Arbeidet med å utbedre fuktskadene i Klosteret barnehage er godt i gang. Dessverre ble arbeidet mer omfattende enn antatt og kan i verste fall pågå helt frem til sommerferien.

Fuktskadene viser seg å stamme fra kjøkkengulvet i Bydelskafeen. Av den grunn er tak og gulv nede hos oss revet, i tillegg til vegg inn mot naboen. Bydelshuset vi holder hus i er et gammelt hus fra 1700-tallet, så nå benyttes anledningen til å få «ryddet litt i veggene» og rense de for gammelt byggemateriale. Det tekniske rommet vårt er også revet samt en gammel kjellerinngang blir tettet igjen.

Oppgradert barnehage

Vi vil med andre ord få en utbedret og oppgradert barnehage når vi kan flytte tilbake. Nye vegger og tak – og nye gulv med varmekabler! Et nytt ventilasjonssystem blir også installert, og et helt nytt teknisk rom. Så selv om vi må vente lenge, vil vi komme tilbake til vesentlig oppgraderte lokaler. Det gleder vi oss til.

Den nye hverdagen

Overgangen og omstillingen til nye barnehagelokaler har gått overraskende bra. Alle barna – både de som holder hus i Nordnes oppveksttun, i Kalmargaten og de som skysses til Kristianborg barnehage ser ut til å ha tilpasset seg den nye hverdagen. Vi har også forsterket bemanningen for de minste for å sikre en mest mulig trygg og god hverdag. Vi er glade for at vi kan beholde den ordningen vi har i dag frem til vi flytter tilbake til våre respektive steder.

Førskolebarna

Slik det ser ut i dag, får vi ikke flyttet tilbake til Klosteret før tett opptil sommerferien. Det betyr blant annet at førskolebarna våre ikke får en «vanlig» avslutning før de skal videre til 1. klasse. Vi vil allikevel prøve å få til en form for avslutning for å runde av barnehagetiden deres. Mer info om dette kommer.

Vi vil holde dere oppdatert etter hvert som arbeidet skrider frem, og er det noe dere lurer på, må dere bare ta kontakt med styrer Elisabeth Alnes.