Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Kompetansesenter for demens i Bergen kommune er en ressursbase for kommunens ansatte, pasienter, pårørende og innbyggere som ikke får tjenester fra kommunen.

Kompetansesenter for demens består av rådgivere, Lynghaug aktivitetssenter for yngre personer med demens, musikkterapeuter for sykehjem og Hukommelsesteam for hjemmeboende.

Kompetansesenter for demens holder kurs, gir råd og veiledning som for eksempel pårørendekurs, samtalegrupper, individuell eller familierådgivning.

Hukommelsesteamet er tverrfaglig sammensatt av helsepersonell som samarbeider med fastlegen, pårørende og den det gjelder. Etter avtale bistår teamet med kartlegging av demenssymptomer, råd/veiledning og kartlegging av hjemmesituasjon.