Gå tilbake til:
Du er her:

Ekstra digitalt møte!

Bergen kommune åpner for et ekstra digitalt møte vedr boliganlegg i Sanddalsringen.

Grunnet stor interesse for nabolagsmøte om det planlagte boliganlegget i 

Sanddalsringen inviterer vi til et ekstra digitalt informasjonsmøte den 8.september. Innholdet i møtet vil være tilsvarende som møtet dagen før på Kringlebotn skole.

Se vedlegg for mer info om pålogging o.l. 

Skolen vil være representert på det fysiske møte tirsdag.