Gå tilbake til:
Du er her:

Barn

Når barnet kommer sammen med sin foresatt til krisesenteret, er målet at barnet skal føle seg trygg. Her kan barnet få leke og så raskt som mulig komme inn i en god hverdag med gode rutiner.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon:
55 31 50 50

ARE YOU A VICTIM OF VIOLENCE?
You can contact us 24/7 by calling:
(+47) 55 31 50 50

Krisesenteret er tilrettelagt for barn med lekerom, ungdomsrom og en stor lekeplass utenfor huset.

Krisesenteret har også ansatte med spesialkompetanse på barn som har opplevd vold og traumer.

Det er jevnlig ulike former for aktiviteter på krisesenteret både for de voksne og for barna. Aktivitetene bidrar til trivsel og et godt sosialt felleskap med andre.

Hva sier barn om vold?

Hvert år blir et stort antall barn utsatt for vold i hjemmet. Vold og overgrep mot barn er ofte skjult, tabubelagt og preget av hemmeligholdelse, skam og ordløshet.

De opplevelsene barna dine har i dag, vil prege dem som voksne. Barn som lever med vold vil ta med seg mange vonde minner. Barn trenger ikke selv å bli slått for å få varige men. Det er like skadelig for barna å se en omsorgsperson bli utsatt for vold. Barn som selv har erfaringer med vold har fem klare råd til de voksne:

 • At volden må ta slutt
 • De trenger noen å snakke med
 • De trenger å være trygge
 • De trenger å få aksept for at det er greit å snakke om det som skjer hjemme
 • De trenger å bli fratatt skyld

Disse rådene kommer fra barn som har erfaring med vold. Alle er like viktig, men barna vi møter på krisesenteret sier at det aller viktigste er å få slutt på volden. Det er aller første skritt for å skape et trygt hjem, og sørge for at barna dine ikke får varige problemer på grunn av vold.

Konsekvenser av volden

 • Vold påvirker hjernen og konsentrasjonen
 • Vold gjør barn fysisk syke
 • Barn kan få stadig bilder inne i hodet sitt av vold de har vært vitne til
 • Barn lærer vold hjemme
 • Vold påvirker skolearbeidet
 • Mange barn utvikler ulike vansker som de kan streve med i voksen alder