Gå tilbake til:
Du er her:

Kvinne

Hvert år blir et stort antall kvinner utsatt for vold og trusler. Vi kan gi deg råd, veiledning og hjelpe deg med å finne løsninger.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon:
55 31 50 50

ARE YOU A VICTIM OF VIOLENCE?
You can contact us 24/7 by calling:
(+47) 55 31 50 50

Mange av kvinnene forteller om:

  • at de trodde de var alene om det de opplevde
  • at de var skamfulle
  • at de synes synd på voldsutøver
  • at de håpet at skulle ta slutt
  • at de var redd for konsekvensene ved å bryte ut
  • at de følte seg mislykket
  • at de ikke visste om rettighetene sine
  • at de var redd for ikke å bli trodd
  • at de selv følte skyld

Konsekvenser av vold

Det har store helsemessige konsekvenser for den som blir utsatt for vold. Det å være redd og på vakt over tid er skadelig både fysisk og psykisk, og kan gi ulike utslag. Mange sliter med hodepine, muskelsmerter, hjertebank og andre gjerne diffuse plager. Mange sliter også med angst eller depresjon, dårlig hukommelse, dårlig konsentrasjon og har et dårlig selvbilde. Uansett på hvilke måter plagene utarter seg, fører det ofte til at en mister nettverket sitt og isolerer seg. Man deltar ikke i vanlige samfunnsaktiviteter på lik linje med andre. Det er vanskelig å fungere i en jobbsituasjon over tid, og mange tenker at de ikke klarer ting som andre klarer. Man blir fratatt det å kunne være seg selv og tilstede i sitt eget liv.

Har man barn, så har det også store konsekvenser for omsorgspersonens evne til å være en god voksen for barnet, men også for barnet selv. Barna vet hva som skjer, og tar stor skade av å leve i utrygge hjem. Lever du under slike forhold er det viktig å komme seg bort, og å ta i mot hjelp.