Gå tilbake til:
Du er her:

Mellom to kulturer

Ekteskap mellom personer fra to kulturer er ofte sårbare, særlig når det gjelder vold og overgrep.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon:
55 31 50 50

ARE YOU A VICTIM OF VIOLENCE?
You can contact us 24/7 by calling:
(+47) 55 31 50 50

Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner blir stadig fler. Kvinnene kommer med håp om en bedre tilværelse både for seg selv og familien i hjemlandet. Mange blir skuffet. Overgrep og isolasjon kan ha store konsekvenser for disse kvinnene.

Kvinner med minoritetsbakgrunn er en gruppe hvor det å bryte ut av ekteskapet medfører risiko for skam, press og brudd på kontakt med familien i hjemlandet. Frykten for å stå igjen alene i et fremmed land, kan være stor. Frykt for å måtte returnere til hjemlandet ved skilsmisse spiller også en viktig rolle.

På krisesenteret er du ikke alene:

  • Her får du NOEN Å SNAKKE MED
  • Du kan være anonym
  • Har du behov for tolk ordner vi det
  • Alle våre tjenester er gratis

You are not alone:

  • We offer SOMEBODY TO TALK WITH
  • You can preserve anonymity
  • We can arrange for an interpreter if you need one
  • Everybody at the crisis centre has a duty of secrecy
  • All our services are free of charge