Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Er du utsatt for vold?

Krisesenteret for Bergen og omegn er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning.

Samarbeidskommuner

Krisesenter for Bergen og omegn ligger i Bergen og forvaltes av Bergen kommune. 22 omegnskommuner er knyttet til krisesenteret gjennom samarbeidsavtaler.