Gå tilbake til:
Du er her:

Er du utsatt for vold?

Krisesenteret for Bergen og omegn er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon:
55 31 50 50

ARE YOU A VICTIM OF VIOLENCE?
You can contact us 24/7 by calling:
(+47) 55 31 50 50

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til oss eller for å be om en samtale.

Kontakten med krisesenteret er frivillig.

Krisesenteret tilbyr et trygt og midlertidig bosted og vi formidler kontakt til andre etater og hjelpeinstanser, som politi, advokat, Nav og øvrig hjelpeapparat.

I tillegg vil du få råd og veiledning og informasjon om dine rettigheter.

Krisesenteret har adskilt tilbud til kvinner og menn. Vi fokuserer på trygghet og hjelp til selvhjelp. De ansatte har ulik kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet.

Vi er der for å hjelpe deg når du opplever at du er i fare, er redd for deg og eventuelt dine barn, føler at du lever i en livssituasjon som er skadelig for deg og som du opplever at det er vanskelig å komme deg ut av.

Krisesenteret ligger sentralt i Bergen, og er et tilbud til folk i Bergen kommune og følgende omegnskommuner.

SOMEBODY TO TALK WITH

  • You can preserve anonymity
  • We can arrange for an interpreter if you need one
  • Everybody at the crisis centre has a duty of secrecy
  • All our services are free of charge

A leaflet in several languages with information for victims of crime in Norway can be found under useful links.