Gå tilbake til:
Du er her:

Antimobbearbeid og arbeid med trivsel, læring og mer

Nå har vi lagt ut oppdatert plan for vårt arbeid med trygghet,tilhørighet, trivsel og læring - i et mobbefritt miljø.

En slik plan er ikke i nærheten av å beskrive alt vi gjør for å utvikle et godt læringsmiljø i en stor og kompleks organisasjon, men er et viktig arbeidsredskap i dette arbeidet. Du finner også lenke til en veileder som kan være et hjelpemiddel for foresatte og skolen i prosesser der det er utfordringer med elevenes psykososiale læringsmiljø.

Vår skole har arbeidet systematisk mot mobbing siden 2003. Skolen er sertifisert som Olweus-skole og vi jobber hele tiden i personalgruppen for å holde fokus på elevenes psykososiale miljø. I dette ligger vårt program mot mobbing.

Vi mener grunnleggende holdninger utvikles tidlig. Da er det viktig at barna lærer om hva som er greit og ikke greit å gjøre sammen med andre. En del mobbere er f.eks. ikke klar over at det de gjør kan være krenkende på andre. Dette må læres, hjemme og på skolen.

I første og andre klasse har vi arbeidet med Zippys venner de  siste årene og har så gode erfaringer med dette sosiale treningsprogrammet, at vi vil fortsette med det. Her trener elevene på å henvende seg til hverandre og f.eks. invitere andre inn i leken. Programmet viser seg å ha god effekt.

Vi har arbeidet med anti-mobbeprogrammet til Dan Olweus siden 2003. Dette anti-mobbeprogrammet viser gjennom forskning at det har stor effekt. I den seinere tiden har det vært stillt spørsmål med nyttegraden av slike programmer, men våre erfaringer så så positive at vi velger å fortsette.

I link til høyre kan du laste ned skolens Plan for vårt arbeid med anti-mobbing og elevenes trivsel og læring. Du finner også kommunens ordensregler, lokale ordensregler og retningslinjer ved mistanke om mobbing.

Antimobbearbeid og arbeid med trivsel, læring og mer bilde
 
Bilde: Jan Eide

 

Vedlegg