Gå tilbake til:
Du er her:

Besøksdag for nye 1.trinns elever i juni!

Det blir "mini besøksdag" 10.juni med barnehagen. Vi gleder oss til å ta i mot barn fra de ulike barnehagene, og vil gjerne invitere til besøk for en liten omvisning.

  • Barnehagene inviteres i sin kohort, og  vi har satt av et tidspunkt til hver gruppe. Tidene er sendt til barnehagene. Barnehagene med et til to barn i hver, vil få avtalt en egen besøkstid. 
  • Besøksdagen skal være en trygg og god opplevelse, og vi ivaretar alle smittevernhensyn.
  • Foresatte på neste års 1.trinn vil få mer informasjon fra barnehagen, og på mail fra skolen.
  • Vi gleder oss til å bli kjent med våre nye førstetrinnselever!

Velkommen!