Gå tilbake til:
Du er her:

Oppstart av skoleåret 2021/2022

Første skoledag er mandag 16. august.

2-7. trinn møter på skolen 08:30. Skoledagen er ferdig ca. 11.00

1. trinn møter på skolen 09:00. Skoledagen er ferdig ca. 11.00.

SFO åpner når skoledagen er ferdig. 

 

Krokeide starter på grønt tiltaksnivå. Det betyr at skoledagen gjennomføres tilnærmet normalt og vi organiserer oss ikke i kohorter utover de vanlige klassene. 

Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak som gjelder: 

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. 
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Man skal ha god håndhygiene.

 

Velkommen tilbake til skolen!