Gå tilbake til:
Du er her:

Streik i Bergen kommune - konsekvenser for vår skole

Vår skole blir rammet av streik fra onsdag 2. juni 2021. Det innebærer:

  • Skolen stenges for all undervisning.  Dette medfører at ingen elever får undervisning på skolen.
  • For 5.-7.trinn betyr dette at de ikke kan komme på skolen så lenge streiken pågår.
  • For 1.-3.trinn vil SFO og skolen være åpen onsdag til fredag i første omgang (onsdag 2/6-fredag 4/6).  Det vil si at alle elever på 1.-3.trinn kan ta buss til og fra skolen som vanlig. I skoletiden vil eleven få tilsyn av voksne. Morgen-SFO og Ettermiddag-SFO går som vanlig. 
  • For 4.trinn vil det også være tilbud om SFO fra kl. 1330-1515 på Fana Gymnas.  Det vil da gå buss fra Gimle kl.1315.

Vi ber foreldre og foresatte følge med på Bergen kommunes internettsider www.bergen.kommune.no, skolens hjemmeside og/eller i pressen for å holde seg oppdatert om streiken, blant annet om når den blir avblåst.