RSS

Om oss

Rapport om implementering av musikkterapi i Barne- og familiehjelpen

Rapporten viser blant annet beslutningsgrunnlaget for implementering av musikkterapi. Det vil si målgrupper, tjenestebeskrivelse og hvordan dette kan inngå i øvrig tjenestetilbud.

Verden sett fra gutterommet - rapport

Hovedmålet med innsiktsarbeidet og rapporten er å gi en grunnleggende forståelse av hverdagen til gutter mellom 12 og 18 år bosatt i Bergen kommune.