Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om oss

Oversikt over våre prosjekter

Her finner du en oversikt over Kunnskapssenteret sine prosjekter

Barn og unge med behov for langvarig og sammensatt bistand

Prosjektet skal bidra til å etablere et variert, tilgjengelig, tilpasset og tilstrekkelig tjenestetilbud til barn og unge med langvarige og sammensatte behov.​

Bergens digitale barnevern

Det nasjonale DigiBarnevern-prosjektet ble startet i 2016 for å øke kvaliteten på tjenesteutøvelsen og opplevd tjenestemottak for alle brukergrupper, ved hjelp av nye, digitale løsninger.

Bergens nye barnevern

Prosjektet skal utrede og anbefale konkrete tiltak som bidrar til at etaten når sine ambisjoner og mål for barnevernet.​

Brukermedvirkning på systemnivå

Rapport med anbefalinger for brukermedvirkning

DigiHelsestasjon - basisløpet

Prosjektet skal levere digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert Helsestasjon for ungdom og til svangerskapsomsorgen.

DigiHelsestasjon - ungdomsløpet

En løsning basert på Helsenorge-plattformen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkl. helsestasjon for ungdom. Løsningen gjør det lettere for ungdom å komme i kontakt med helsetjenesten. ​

Digital angstbehandling for ungdom

Prosjektet digital angstbehandling for ungdom skal utvikle en digital intervensjon for å hjelpe unge som sliter med angst.

Erfaringskonsulenter (Avsluttet januar 2022)

Erfaringskonsulenter er ansatt i tjenestene for at barn, unge og foreldre skal kunne bli møtt av dem når de tar kontakt med våre tjenester.​

Familie for første gang (NFP) (Avsluttet januar 2022)

Programmet er utformet for sårbare førstegangsforeldre med sammensatte utfordringer. Programmet har som hovedprinsipp å styrke foreldrenes evne til å beskytte og gjøre det beste for sine barn.