Gå tilbake til:
Du er her:

Bergens digitale barnevern

Det nasjonale DigiBarnevern-prosjektet ble startet i 2016 for å øke kvaliteten på tjenesteutøvelsen og opplevd tjenestemottak for alle brukergrupper, ved hjelp av nye, digitale løsninger.

Innføringsprosjektet “Bergens Digitale Barnevern” skal sørge for mottak og innføring av leveranser fra DigiBarneverns kommunale og statlige delprosjekt, med nødvendige tilpasninger i og for Bergen kommune. Innføringsprosjektet skal sørge for mottak og innføring av leveranser fra DigiBarneverns kommunale og statlige delprosjekt, med nødvendige tilpasninger i og for Bergen kommune.

Overordnede mål for prosjetket

 • Rask behandling og beslutninger innenfor lovpålagte frister  ​
 • God kvalitet i saksbehandling og oppfølging  ​
 • Sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all saksbehandling  ​
 • Effektiv og god utnyttelse av samfunnets ressurser ​
 • Likebehandling og forutsigbarhet for barn, unge og foresatte ​
 • Tilgjengelighet på informasjon som kan brukes til å forstå, styre og videreutvikle det barnevernsfaglige arbeidet ​

Resultatmål

 • Kommunen mottar bekymringsmeldinger fra Nasjonal portal for bekymringsmeldinger  ​
 • Kommunen arbeider med barnevernssaker i henhold til Barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK)  ​
 • Kommunen har tatt i bruk det nye fagsystemet (og sluttet å bruke det gamle fagsystemet)  ​
 • Kommunen har tatt i bruk innbyggertjenester  ​
 • Kommunen rapporterer til

Facebook-gruppe for prosjekt

I denne gruppen skal vi legge ut informasjon og oppdateringer fra prosjektet.

Dokumenter