Gå tilbake til:
Du er her:

Digital angstbehandling for ungdom

Prosjektet digital angstbehandling for ungdom skal utvikle en digital intervensjon for å hjelpe unge som sliter med angst.

Angstlidelser er ifølge Helsedirektoratet en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er angst (irrasjonell frykt), enten forbundet med bestemte objekter eller situasjoner, eller i en mer ubestemt form preget av vedvarende bekymringer. 

Befolkningsundersøkelser anslår at 20 til 25 prosent opplever angst i løpet av livet. Hos barn og unge er angst den vanligste psykiske lidelsen (Helsedirektoratet 2017). Tall fra Barne- og familiehjelpen i Bergen kommune viser at angst er den hyppigste årsaken til kontakt. 

Prosjektets leveranse

  • Samle inn og analysere innsikt om målgruppen og dens behov ​
  • Lage et rammeverk for innhold og produsere innholdselementer ​
  • Prøve løsningen i linjen og forske på effekter ​
  • Ved dokumentert effekt: ferdigstille løsningen og realisere den i Bergen kommune​

Prosjektet består av tre samarbeidende parter: Bergen kommune, YouWell og Helse Bergen, med Forhelse som ramme for arbeidet.​

Dokumenter