Gå tilbake til:
Du er her:

Familie for første gang (NFP) (Avsluttet januar 2022)

Programmet er utformet for sårbare førstegangsforeldre med sammensatte utfordringer. Programmet har som hovedprinsipp å styrke foreldrenes evne til å beskytte og gjøre det beste for sine barn.

Mer spesifikt er målet for programmet å:  

  • Sikre sunne svangerskap
  • Fremme barns helse og utvikling
  • Forbedre foreldres helse og fremtidige livssituasjon

Aktuelle deltakere til programmet velges ut fra spesifikke kriterier. Deltakelse er frivillig. Det kan for eksempel være mødre som selv har opplevd omsorgssvikt, som har egen erfaring med barnevernstjenesten, som har psykiske vansker eller som lever i et konfliktfylt forhold. Deltakere i programmet får oppfølging i form av hjemmebesøk gjennomsnittlig annenhver uke fra svangerskap til barnet er to år gammelt. Oppfølgingen er manualbasert, men tilpasses behovene til hver enkelt familie. 

Dokumenter