Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om karantene på 6.trinn

En person tilknyttet skolens 6.trinn har fått påvist positivt prøvesvar for Covid 19.

 

Som en konsekvens av dette settes hele skolens 6.trinn i karantene fra og med mandag 6. september til og med onsdag 15.september. En kan likevel teste seg ut av karantene etter 7 dager. Det betyr søndag 12.september.

Trinnet skal ha hjemmeskole til og med onsdag 15. sept, første ordinære skoledag blir torsdag 16.sept.

Alle foresatte skal ha fått mail fra skolen med informasjon om karantenen og hvordan de forholder seg til den. Sjekk søppelpost om dere ikke finner den.

Eventuelle henvendelser i forhold til dette bes rettes til skolens ledelse v/ fungerende rektor.

Se vedlagt skriv for ytterligere informasjon.