Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om vaksinering for unge mellom 12 og 15.år

Til foresatte til elever mellom 12 og 15.år (7-10.trinn)

I vedlagte skriv finner du/dere informasjon om vaksine mot korona med tilhørende samtykkeskjema for unge mellom 12 og 15 år. 

Alle foresatte skal ha mottatt e-post fra skolen med skrivet. Elevene har fått/ vil også få med seg skriv og samtykkeskjema i papirform som ransel-post.