Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon / søknadskjema for fratrekk av fravær, u-trinn

I vedlagte skriv finnes informasjon om rettighetene rundt fratrekk av fravær med tilhørende søknadsskjema

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

 

  1. Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
  2. Innvilget permisjon etter opplæringsloven §2-11

For at fraværet som skyldes helsegrunner etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fraværet som skyldes helsegrunner må være mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Grunnet stengte skoler og pågående situasjon med Covid-19 føres det for  perioden 13. mars og ut skoleåret  ikke fravær på vitnemålet eller halvårsvurderiger.  

Det er altså ikke behov for å søke fratrekk fra og med 13.mars og ut skoleåret.