Gå tilbake til:
Du er her:

Videre informasjon om åpning av mellomtrinnet

I vedlagte skriv finner dere informasjon om åpning av hele mellomtrinnet.

Skrivet sendes til foresatte ved skolens mellomtrinn, og har informasjon om åpning for både 5. trinn, 6.trinn og 7.trinn ved skolen.

Alle klasser skal på skolen alle dager (med unntak av mandag 1.juni som er 2. pinsedag).

Vi ber foresatte legge spesielt merke til start og slutttidpunkt.