Gå tilbake til:
Du er her:
Skolestart
Skolestart

Til foresatte som har barn som skal starte på 1. trinn høsten 2020

Det blir ikke en vanlig "bli kjent kveld" for neste års 1. klassinger og deres foresatte. I uke 22 får dere tilsendt nødvendig informasjon om skolestart.

Bergen kommune har besluttet at arrangementer av typen "bli kjent kveld" til neste skoleårs 1. klassinger ikke skal gjennomføres denne våren av smittevernhensyn.

Skolen vil derfor sende ut nødvendig informasjon om skolestart til dere i løpet av uke 22. 

Vi kommer til å arrangere et møte med alle kontaktlærere i uke 25,  da vil elevene fra klokken 13- 15.00 få treffe sin nye lærer og medelever. Invitasjon vil komme ut fortløpende i uke 22.

Vi håper at vi er tilbake til en normal situasjon i august.
I forbindelse med skolestart vi skolen gjennomføre en innføringsøkt hvor dere får innblik i hvordan vi driver opplæring i fleksible areal med elever på 1. trinn.  Skolegang er et samarbeid og vi vil snakke om forventninger til hverandre. Hva dere som foreldre kan bidra med i opplæringen.
Dette skjer 1. skoledag mens elevene har undervisning. I tillegg vil samarbeidsmøte med kontaktlærer bli arrangert i løpet av august.

Ta kontakt med avdelingsleder Cathrine Bergo hvis dere har spørsmål eller lurer på noe i forbindelse med skolestart:
Cathrine.Bergo@bergen.kommune.no

Vi gleder oss til å møte både voksne og barn!