Gå tilbake til:
Du er her:

Har du spørsmål til helsesykepleier når det gjelder coronaviruset?

Skolehelsetjenesten har lagt ned store deler av virksomhet grunnet Corona-utbruddet, men følger opp enkeltelever i tråd med prioriteringer.

Det er mulig for både elever og foresatte å ringe eller sende melding til skolehelsetjenestens kontor:

Tlf. 53 03 37 15 eller mail: edel.jakobsen@bergen.kommune.no

Dersom det ikke oppnås kontakt med helsesykepleier vennligst send mail til Landås helsestasjon:

landas.helsestasjon@bergen.kommune.no